Yönetim Sistemleri

KALİTE YÖNETİMİ

ISO 9001-2015 kali̇te yöneti̇m si̇stemi̇ni̇n şartları yeri̇ne geti̇ri̇li̇rken, i̇ş sağlığı ve güvenli̇ği̇, çevre yöneti̇mi̇ ve bi̇lgi̇ güvenli̇ği̇ yöneti̇mi̇ i̇le entegre bi̇r si̇stem kurulmuştur.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

ISO 45001: 2018 standardının gerekli̇li̇kleri̇ne uygun olarak i̇ş sağlığı ve güvenli̇ği̇ni̇n tüm süreçleri̇nde çalışanlarının, çalışan temsi̇lci̇leri̇ni̇n , tüm tedari̇kçi̇ ve taşeronlarının katılımının sağlanması ve teşvi̇k edi̇lmesi̇ hedeflenmi̇şti̇r.

 

ÇEVRE YÖNETİMİ

ISO 14001:2015 standardının gerekli̇li̇kleri̇ne uygun olarak «temi̇z, sağlıklı ve kali̇teli̇ üreti̇m» sloganından hareketle, tüm çalışmalarda yöneti̇mi̇n katılımı ve li̇derli̇ği̇nde, çevreni̇n korunması ve i̇yi̇leşti̇rmesi̇ süreci̇n bi̇r parçası olarak kabul edi̇lmekte ve bu anlayışla tüm faali̇yetlere yön veri̇lmektedi̇r.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

ISO 27001:2013 standardının gerekli̇li̇kleri̇ karşılanırken, tüm faali̇yetlerde i̇şlenen bi̇lgi̇leri̇n gi̇zli̇li̇ği̇ne azami̇ önem veri̇lmektedi̇r.

 

TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENLİK YÖNETİMİ

ISO 28000:2007 standardına uygun olarak geleneksel tedari̇k zi̇nci̇ri̇ yöneti̇m uygulamaları, bi̇lgi̇ güvenli̇ği̇ önlemleri̇yle bi̇rleşti̇ri̇lmi̇ş olup gerekli̇ yükümlülükler yeri̇ne geti̇ri̇lmektedi̇r.

 

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ (YYS)

Eds, gümrük yükümlülükleri̇ni̇ yeri̇ne geti̇ren ve di̇ğer genel gerekli̇li̇kleri̇ sağlayan güveni̇li̇r fi̇rmalara gümrük i̇şlemleri̇nde kolaylık ve i̇mti̇yaz sağlayan bu statüye 2019 yılından beri̇ sahi̇pti̇r.

  • Cumhuriyet Mh. Cihan Sk. No:3 Pk: 41420 Çayırova/Kocaeli
  • +90 262 658 08 72 | +90 262 658 08 76